Bezoek Communicatie TU Delft

Kennis en ervaring delen is altijd goed en in dat kader ben ik samen met twee collega’s op 31 maart bij de communicatieafdeling van TU Delft op bezoek gegaan. Omdat ik Rob Speekenbrink nu een paar jaar ken en veel goede voorbeelden hoor uit Delft, en ook lees via zijn blog, was ik wel nieuwsgierig naar hoe het er daar aan toe gaat.

In het kort zaken die mij zijn opgevallen:
– Uit het monitorsysteem Clip-it worden berichten gehaald, die voor social media worden gebruikt. Zo kan een artikel uit een regionale krant op de Facebookpagina van TU Delft terecht komen. Dit klinkt eenvoudig, maar in Nijmegen gebeurt dit niet omdat de monitoring op gedrukte artikelen op een andere afdeling plaats vindt dan de social media en dit niet wordt gedeeld.
– Wetenschappers worden ondersteund in hoe ze communiceren. Af en toe krijgen wetenschappers advies en waar nodig social media training, zodat ze hun onderzoek beter kunnen presenteren.
– TU Delft heeft geen intranet, maar wel een openbaar medewerkersportal (waarvan enkele kleinere gedeeltes wel achter een login zitten). Dit klinkt voor mij als iets dat goed bij deze tijd past: transparantie van organisaties zorgt er steeds meer voor dat het intranet overbodig wordt en informatie openbaar beschikbaar is.
– In Delft erkennen ze dat er ook ‘ouderwetse’ doelgroepen zijn, waardoor social media niet altijd geschikt zijn om iedereen te bereiken.

Rondleiding

Webcare
– Het socialmediateam bestaat uit mensen van twee verschillende afdelingen: corporate en studentencommunicatie. Handig, omdat er zo meer verschillende invalshoeken te gebruiken zijn.
– De studenten die de Facebookpagina beheren krijgen een uitgebreide training: hoe zit de organisatie in elkaar, niet alleen volgens een organogram maar ook in de praktijk. Techniek, systemen als Trello, Facebook, Hootsuite, Tweetdeck. Hoe geef je antwoord, tone of voice, mediaplan, hoe schrijf je een bericht, welke onderwerpen behandel je etc.
– Studenten werken aan FB, Twitter, Youtube, Google+, Linkedin, Instagram.
– De balie van de universiteitsbibliotheek is verbonden aan Twitter en Facebook. Zo kan buiten kantoortijden, als de ub open is tot 00:00 of tot 02:00 tijdens tentamenperiode, er toch snel gereageerd en gemonitord worden.
– De doelgroep van de Facebookpagina is niet alleen studenten, maar de gehele buitenwereld. Dit is een andere benadering dan in Nijmegen wordt gehanteerd, waarbij de studenten als primaire doelgroep worden gezien.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website